Sulje

Muutettu 28.08.2015

KoiraX.com -palvelun käyttöehdot

Rekisteröitymällä KoiraX.com -palveluun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.

Tmi Keteliini, myöhemmin Palveluntarjoaja, ei vastaa sivustolle syötettyjen tietojen oikeellisuudesta eikä vastaa väärän tai virheellisen tiedon mahdollisista seuraamuksista.

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että näissä verkkopalveluissa olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa sivustoilla esitettävien tai sitä kautta saatavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta.

KoiraX.com -palveluun rekisteröityneen käyttäjän järjestelmään tallentamat tiedot ovat osittain näkyvissä muille järjestelmään rekisteröityneille käyttäjille. Näytettäviä tietoja ovat koiran nimi, syntymäaika, rotu, sukupuoli sekä valokuva (profiilikuva). Ei-rekisteröityneet käyttäjät eivät näe KoiraX.com:iin syötettyjä tietoja (poikkeuksena kasvattajat sekä jalostusuroksiksi merkityt koirat).

Kennel-toiminnon käyttöönottaneilla kasvattajilla näkyy myös ei-rekisteröityneille käyttäjille kennelin/kasvattajan tiedoista seuraavat: Kennelin nimi, kasvatetut rodut, kennelin ylläpitäjän nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköposti, kennelin suorittamat tutkinnot ja kurssit, kennelin voittamat palkinnot sekä lisätiedot, jos niitä on annettu.

Jalostusurokseksi merkityistä koirista näkyy myös ei-rekisteröityneille käyttäjille seuraavat tiedot: koiran nimi, syntymäaika, rotu, sukupuoli sekä valokuva (profiilikuva).

Keteliinin omistamilta verkkosivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa näihin verkkopalveluihin linkitettyjen sivustojen sisällöstä tai niiden käytöstä aiheutuvasta vahingosta. Vastaavasti Palveluntarjoaja ei vastaa sivustolla olevien kommenttien tai muiden vastaavien, käyttäjien lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden, sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oman harkintansa mukaan oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa kävijöiden lähettämä aineisto verkkopalveluista. Palveluntarjoajalla on halutessaan myös oikeus poistaa käyttäjä palvelusta.

Palveluntarjoaja ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sivuillaan tarjoamiensa palveluiden tai niiden keskeytymisen aiheuttamista vahingoista.

Verkkosivustolle tallennettujen tietojen osalta tiedon antaja/lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia sekä siitä, että aineisto ei ole lainvastaista, loukkaavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Esimerkiksi kuva- tai videomateriaalin tulee olla lähettäjän itsensä kuvaamaa tai muutoin luomaa. Muussa tapauksessa lähettäjän on ennen lähettämistä varmistettava, että sille on luovutettu kaikki tekijänoikeudet ja muut mahdolliset oikeudet materiaaliin ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa. Aineiston lähettäjä vastaa kaikista kustannuksista ja vahingoista, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolien esittämistä väitteistä, joiden mukaan sivustolle lähetetty aineisto tai sen käyttäminen loukkaa kolmannen osapuolen edellä tarkoitettuja oikeuksia.

Jalostusuroslistalle merkityt urokset

Toiminimi Keteliini ei vastaa jalostusuroslistalla olevien / sinne syötettyjen tietojen oikeellisuudesta. Varmistathan esimerkiksi ko. rotuyhdistyksestä KoiraX.com:issa jalostusurokseksi merkityn uroksen tietojen oikeellisuuden. Lisätietoja löytyy myös rodun PEVISA-ohjelmasta (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) sekä jalostuksen tavoitesuunnitelmasta (JTO). Koirien jalostamiseen liittyvissä epäselvissä tilanteissa kannattaa aina kääntyä rotuyhdistyksen ja/tai Suomen Kennelliiton puoleen.

Keteliini varaa oikeuden päivittää näitä käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta.

Close