1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 31.8.2015

1.1. Rekisterinpitäjä

Toiminimi Keteliini
Y-tunnus 2558069-7
Maatähdentie 14
26100 Rauma

info@koirax.com


1.2. Rekisterin nimi

KoiraX.com käyttäjärekisteri

1.3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Palveluntarjoaja voi käyttää järjestelmään tallennettuja henkilötietoja käyttäjille kohdistetussa palvelun markkinoinnissa, tiedottamisessa sekä yhteydenpidossa.

1.4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä käyttäjänimi ja sähköpostiosoite.

1.5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi KoiraX.com -palvelun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustolle rekisteröityessään.

1.6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän edustajat. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja niitä säilytetään vain sähköisesti.